LearningLab DTU - Publications (Danish)

LearningLab DTU udgiver lejlighedsvis korte skrifter om emner, som vi mener er centrale for kvalitetsudviklingen af DTU's undervisning.

Det tidligere Center for Didaktik og Metodeudviklings (CDM) skriftserie og rapporter kan desuden stadig downloades eller rekvireres ved henvendelse til kursuskoordinator Rikke Byrsting Jakobsen, tlf. 4525 1120, ribyr@adm.dtu.dk eller Betina Hübertz, beh@adm.dtu.dk, tlf 4525 1084.

Enkelte numre er udgået i trykt from og findes alene i pdf-format.

 • Hans Peter Christensen (red.):
  Undersøgelser af studerendes forudsætninger, læring, forståelse og studiestrategier mm. - Udvalgte eksempler på en UDTU-opgave. LearningLab DTU, 2004 - pdf 

CDM's Skriftserie:

 • Hans Peter Christensen:
  'Gruppearbejde - Vejledning' - No.6, juli 2001 - pdf
   
 • Center for Didaktik og Metodeudvikling, CDM:
  'Uddannelsesreformer på DTU' - No.5, august 2000 - pdf
   
 • Arne Jakobsen og Anja Meleschko:
  'Når det nu kan gøres mere spændende - Eksempler på anderledes kursusformer i ingeniøruddannelser' - No.4, 1999 - kun i pdf
   
 • Arne Jakobsen og Camilla Rump:
  'Test og Opgaver i Undervisningen i Ingeniøruddannelserne' - No.3, 1999 - pdf
   
 • Arne Jakobsen:
  'Praktisk Kursusplanlægning' - No.2, 1999. - kun i pdf
   
 • Arne Jakobsen, Camilla Rump, Torkil Clemmensen og Michael May:
  'Kvalitetsudviklingsprojektet "Faglig Sammenhæng". Hovedrapport' - No.1, 1998. - pdf