Web resources on Assessment

English resources

Testa - Transforming Student Experience Through Assessment.
This new homepage contains state-of-the-art resources on assessment, by among others Graham Gibbs, grand old man in UK teaching and learning circles.

Danish / Scandinavian resources

Troelsen, R., Dohn., N. B., Lauridsen, E. (2012): Værktøjer til udvikling af eksamensformer
60.s. skemabaseret sammenligning af gængse eksamensformer på en række parametre.

SDU Universitetspædagogik, VUE - Værktøj til udvikling af Eksamensformer, VUE Skemaet

SDU Universitetspædagogik, VUF - Værktøj til udvikling af Feedbackformer, VUF Skemaet

https://learninglab.dtu.dk/english/Evidencebased-Teaching/1-Read-og-Learn/Assessment/Web-resources
6 JUNE 2020