LearningLab DTU

LearningLab DTU’s formål er at inspirere og støtte DTU's undervisere, studerende og ledelse i den løbende kvalitetsudvikling af uddannelser, undervisning og læring på DTU.

https://learninglab.dtu.dk/
18 FEBRUAR 2020