Pædagogisk kursus for laboranter

Laboranter (laboratoriefuldmægtige, laboratorieteknikere) på DTU som har opgaver i forbindelse med studerendes laboratorieøvelser under kurser. Det kan f.eks. være lejlighedsvis eller regelmæssigt at introducere studerende til laboratorieudstyr og øvelser og/eller at vejlede studerende under øvelser i laboratoriet. Overordnet sigter kurset på at øge deltagernes muligheder for at støtte de studerendes læringsproces under - og deres udbytte af - laboratorieøvelser.
Målgruppe
Laboranter (laboratoriefuldmægtige, laboratorieteknikere) på DTU som har opgaver i forbindelse med studerendes laboratorieøvelser under kurser. Det kan f.eks. være lejlighedsvis eller regelmæssigt at introducere studerende til laboratorieudstyr og øvelser og/eller at vejlede studerende under øvelser i laboratoriet. 

Kursusmål 
Overordnet sigter kurset på at øge deltagernes muligheder for at støtte de studerendes læringsproces under - og deres udbytte af - laboratorieøvelser. Efter aktiv deltagelse i kurset skal deltagerne kunne:
 • Redegøre for karakteristika ved de studerendes læring 
 • Samarbejde med kursusansvarlige om at skabe sammenhæng mellem øvelserne og det øvrige kursus, som øvelserne indgår i
 • Analysere laboratorieøvelsernes bidrag til opfyldelse af kursers læringsmål
 • Tilrettelægge og udføre en motiverende og effektiv introduktion til laboratorieøvelser
 • Vælge og bruge hensigtsmæssige kommunikationsformer i forhold til de studerende
 • Støtte de studerendes læreproces gennem vejledning under laboratorieøvelserne
Indhold
Grundlæggende læringsteori:
 • Hvordan opbygges viden
 • Sammenhæng mellem teoretisk og praktisk orienteret læring

Planlægning af undervisning:

 • Læringsmål
 • Samarbejdsrelationer og -former (VIP - TAP)
 • Feedback og evaluering som redskaber til videreudvikling

Rollen som vejleder (under laboratorieøvelser):

 • Hvad lærer de studerende især af under øvelserne?
 • Hvad karakteriserer den gode vejledning?
 • Teknikker til aktiv lytning og spørgeteknik

Form
Kurset varer fra kl. 9-15 og der veksles mellem oplæg, diskussioner, gruppeopgaver og praktiske øvelser.
 
Sprog
Kurset holdes på dansk.
 
Deltagerantal
Max. 16 
 
Sted
DTU, Lyngby Campus

Tid og dato
Annonceres senere

Pris
Pris for deltagelse er 1700 kr. (inkl. forplejning og kursusmateriale).
Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart betales den fulde pris.

Kursusledere:
Tina Elisabeth Bahrenscheer (tien@llab.dtu.dk), pædagogisk konsulent, LearningLab DTU

 

Online tilmelding her