Introduktion for pædagogiske supervisorer

Det er vigtigt, at nyansatte i VIP-stillinger på DTU, får en god og effektiv start som undervisere. Derfor har hvert institut nogle pædagogiske supervisorer.

Den pædagogiske supervisor skal:

 • Støtte og guide den nye VIP omkring undervisningen på instituttet og på DTU
 • Sørge for, at den nye VIP får et godt og effektivt UDTU-forløb (den pædagogiske uddannelse for nye VIP på DTU)
 • Skrive en udtalelse om den nye VIP’s undervisningskvalifikationer.

Derfor følger de pædagogiske supervisorer et forløb, som giver dem rammerne for vejledning af nye VIP, information om UDTU samt giver dem metoder til pædagogisk supervision.

Når du har deltaget i forløbet, bliver du certificeret som pædagogisk supervisor. 

Forløbet består af:

 1. Introduktionsmøde om pædagogisk supervision på DTU:
  Mål, metoder og rammer for pædagogisk supervision på DTU. 
 2. Workshop: 
  del I: Teaching Portfolio
  del II: Bedømmelse af undervisningskompetencer og udarbejdelse af en udtalelse om undervisningskvalifikationer.
 3. Workshop om peer-coaching:
  Læringssamtaler, konstruktiv kommunikation og feedback.

Praktisk information

 • Har du deltaget i UDTU, skal du deltage i introduktionsmødet samt i den del af workshopen om pædagogisk supervision, der omhandler bedømmelse af undervisningskompetencer og om at skrive en udtalelse (ca. 1,5 time).
 • Har du ikke deltaget i UDTU, skal du deltage i hele forløbet. 
 • Hvis du tidligere har deltaget i en eller flere workshops i supervisoruddannelsen, er det muligt at supplere ved at deltage i de dele, du mangler. Kontakt os for at få status på din certificering.

Spørgsmål kan rettes til Nina Qvistgaard  på 35883090, niq@aqua.dtu.dk eller til  Sabine Schmidt, 45251108, sabis@llab.dtu.dk eller til kursuskoordinator Rikke Byrsting, 45251120, ribyr@dtu.dk


Uddannelsen er gratis for deltagere fra DTU - datoer for næste forløb meldes senere.

Tilmelding
Tilmelding til møde og workshops sker enkeltvis også selv om, du ønsker at deltage i alle. 

Ønsker du mere information eller har spørgsmål om merit på UDTU, er du velkommen til at kontakte:

 

 

https://learninglab.dtu.dk/Kurser-og-Workshops/Paedagogiske-supervisorer
6 JUNI 2020